Perfüzyon MR


Perfüzyon MR

Radyo emar görüntüleme merkezimizde Damardan verilen kontrast madde ile ardışık hızlı çekimler yaparak kontrast maddenin damar içerisinden damar dışına çıkış hızı hesaplanır.

Tümör dokusu beslenmek için kendini damarlandırır ve yeni oluşan damarların da geçirgenliği artarak verilen kontrast maddenin tümör dokusunda daha hızlı ve yoğun toplanması görüntülenir.

Bu bize Prostat ve Meme gibi organlarda tümör tespit etmemizi sağladığı gibi, tümörün tedaviye yanıtının da erken dönemde değerlendirilmesini sağlar. Ayrıntılı bilgi için hemen bizi arayınız.