Koroner BT Anjiyografi


Koroner BT Anjiyografi

Koroner Anjiyografi

Multidedektör BT (MDBT) ile koroner anjiyografi; kateter kullanılmadan, kol damarından kontrast madde verilerek yapılabilmekte ve özel bilgisayar programları ile üç boyutlu görüntüleme sağlanmaktadır. Kateterli koroner anjiyografiden farklı olarak, kasıktan kateterle girmek yerine, kol damarından kontrast madde verilmekte ve kalp damarlarındaki daralma veya tıkanıklıklar tek nefes tutulumunda (15-20sn) gerçekleştirilen çekim sonucu üç boyutlu olarak görüntülenmektedir.

MDBT koroner anjiyografi damar yolunun açılması ve diğer hazırlıklarla birlikte toplam 15-20dk’da tamamlanmakta ve hasta çekim sonrası normal günlük yaşamına dönebilmektedir. Kalp damarlarını incelemede “altın standart” tetkik olan kataterli koroner anjiyografiye en yakın sonuç veren inceleme yöntemi olan MDBT koroner anjiyografi, kalp damalarında tıkanıklık şüphesi olan ve tateterli anjiyografi olmak istemeyen hastalarda, anternatif bir inceleme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bypass yapılmış ve kalp damarlarına stent yerleştirilmiş hastaların kontrol anjiyografileri de rahatlıkla yapılabilmektedir.

BT Anjiyo için Hazırlık Nasıl Yapılır?

Normalde kullanmak olduğunuz tüm ilaçlarınızı kullanabilirsiniz. Tetkik öncesi 5 saat süreyle hiçbir şey yiyip içmemelisiniz. Kullandığınız ilaçları tetkik öncesi mutlaka ilgili sağlık personeline bildiriniz. Böbrek yetmezliği, alerji veya geçirdiğiniz önemli hastalıkları mutlaka bildiriniz. Tetkike gelirken, varsa eski tahlil ve tetkik sonuçlarınızı yanınızda getiriniz.

Koroner BT Anjiyografi Çekimi Fiyatları

Çekim bölgelerine ve yapılacak işleme göre fiyatlarımız değişmektedir. Lütfen bizi (0212) 570 62 12 nolu telefondan arayarak bilgi sahibi olunuz.

Koroner BT Anjiyo

Koroner BT anjiyo, kalbi besleme görevi olan tüm damarların detaylı olarak incelenmesini sağlayan 3 boyutlu bir inceleme işlemidir. Kalbi besleyen damarlar bilgisayar ortamına aktarılarak detaylı olarak incelenir. Damar içini incelemeyi sağlayan klasik anjio işlemlerine ek olarak hastanın damar duvarlarını inceleme fırsatı verir. Bu işlem ortalama 10 saniye kadar sürer ve ağrısız bir şekilde tamamlanır.

Koroner BT anjiyo özellikle kalp krizini engellemede çok etkilidir. Erken dönemde tanı sağlaması özellikle sessizce seyreden koroner arter hastalıklarını erken dönemde tanılama ve tedaviyi sağlar. Bu işlem ile duvar yapısı, damar lümeni, atardamar anatomik ve yapısal bozuklukları, plaklar ve kalbin çalışma şekli gibi birçok detay incelenebilir.

Koroner BT Anjio Nasıl Yapılır?

Çok hızlı bir görüntüleme tekniği olan koroner BT anjio hastaneye yatmadan ve anestezi olmadan 10 saniye içinde tamamlanan bir işlemdir. Öncelikle hastada damar yolu açılır ve tomografi sedyesine uzanması sağlanır. Çekim anında net görüntü alabilmek için hastanın hareket etmemesi ve birkaç saniye kadar nefesini tutması gerekir. Bu durumda hasta kısa bir nefes egzersizi yapar.

Açılan damar yolundan hastaya kontrast madde enjekte edilir. Bu sayede damarlar daha net görülebilir. Hasta nefesini tuttuğu anda çekim tamamlanır. Daha sonra hastanın tansiyonu ölçülür ve nabzına bakılır. Ardından veriler bilgisayar ortamına aktarılır ve radyoloji hekimi tarafından değerlendirme yapılır. Toplamda 10 dakika gibi bir sürede hastanın işlemi tamamlanmış olur.

Koroner BT Anjio Avantajları Nelerdir?

Koroner BT anjio; kapak hastalıkları, konjenital kalp hastalıkları, koroner arter hastalıkları, kalpteki kitleler ve damar sertleşmesi oluşturabilecek plaklar gibi birçok hastalığı tanılama ve tedavide kullanılır. Erken tanı sağladığı için kalp krizini önlemede başarı oranı çok yüksektir. Aynı zamanda koroner arter hastalığında plak birikimine bağlı damar darlığı ve damar tıkanması incelenir.

Bu işlem yüksek görüntü kalitesi sağlar ve çekim süresi çok kısa olur. Uygulama sırasında ya da tamamlandıktan sonra bir ağrı şikayeti olmaz. Stent takılan ya da bypass ameliyatı geçiren hastalar için de uygundur. Koroner damar anatomisi ve darlık seviyesi hakkında detaylı bilgi sağlar.