MR Traktografi


MR Traktografi

Difüzyon Tensor Görüntüleme (DTI)

Adından da anlaşılacağı üzere bu MR görüntüleme yöntemi difüzyon sekansına dayanmaktadır. Manyetik alan etkisi altında olmayan su molekülleri gelişigüzel herhangi bir yönde dolaşabilirler (izotropik difüzyon). Oysa manyetik alan etkisi altındayken aksonal membran ve myelin kılıf engelleri ile karşılaştıklarında, söz konusu moleküller belirli bir yönde ilerlemeye başlar, buna da anizotropik difüzyon denir. Suyun difüzyon kabiliyeti, dikine yönlere kıyasla sinir fiber traktları boyunca çok daha fazladır. Değişik yönlere doğru su moleküllerinin difüzyonu matematik olarak hesaplanabilir ise de klinik radyoloji açısından en çok işe yarayanları "ortalama difüzyon kabiliyeti" (MD) ve Fraksyonel Anizotropi (FA) dir.

MD, su moleküllerinin bütün yönlere doğru difüzyonunun ortalama değerini verir ve lokal beyin dokusunun bütünlüğü ile ilgilidir. FA ise hücresel yapının balans ve uyumluluğunu yansıtır. Dolayısıyla belli bir trakt boyunca MD ve FA değerleri ölçüldükten sonra o traktın yapısal özellikleri hakkında önemli bilgiler edinebilir, böylece beyin dokusunda oluşmuş enflamatuar, demyelinizan, nörodejeneratif süreçlerde ilgili sinir traktlarının ne ölçüde hasar gördükleri objektif olarak hesaplanabilir. Bunun sayesinde örneğin bir MS, MSA yada ALS sürecinin, hangi traktları tuttuğu konusunda ve ayrıca bu süreçlerin prognozu hakkında bilgi edinmeniz mümkün olacaktır.

DTI teknikleri ayrıca major beyaz cevher traktlarını net bir biçimde ortaya çıkartarak beyin içinde yer kaplayan lezyonlar ile ilişkileri, komşulukları ve etkilendikleri bölgeler görüntülenebilir, bu da ameliyat sırasında cerrahlara uygulayacakları rezeksiyon alanının genişliği ve derinliği konusunda oldukça önemli ölçüde kılavuz işlevi sağlamış olur.

Mr Traktografi Çekimi Fiyatları

Çekim bölgelerine ve yapılacak işleme göre fiyatlarımız değişmektedir. Lütfen bizi (0212) 570 62 12 nolu telefondan arayarak bilgi sahibi olunuz.