Periferik BT Anjio


Periferik BT Anjio

Çok kesitli BT anjiyografi (ÇKBTA) alt ekstremite arteriyel sistem patolojilerinin değerlendirilmesinde doğruluğu gösterilen ve klinik kullanımı giderek artan noninvaziv bir tekniktir.

ÇKBT tekniği ile kısa tarama süresi, ince kesit ve yüksek uzaysal rezolüsyon sağlanmakta, kaynak görüntülerden kolay ve hızlı bir şekilde 3 boyutlu reformatlar oluşturulabilmektedir.

ÇKBTA'nin teknik avantajları sayesinde perkütanöz veya cerrahi girişimlerin başarılı olmasında kritik önem taşıyan doğru vasküler haritalama yapılabilmekte, damar hastalığının yaygınlığı ve tıkanıklık düzeyi tespit edilerek uygun vasküler cerrahinin seçimine karar verilebilmektedir