2. Düzey Ultrason


2. Düzey Ultrason

GEBELİKTE ULTRASONOGRAFİ

OBSTETRIK ULTRASONOGRAFİ incelemesi, gebelerde bebeği incelemeye yönelik yapılan incelemenin adıdır. Zamanımızda ultrasonografi aygıtlarının yaygınlaşması sonucu gebelik izlemeleri sırasında ultrasonografi incelemesi rutin bir inceleme şeklini almıştır. Anne kanındaki bebeğin sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilmektedir.

Ultrasonografi incelemesi, ultrason aletinin prob denilen kısmının anne karnında gezdirilmesi sırasında alınan verilerin monitör ekranına yansıtılması ve bu görüntülerin değerlendirilmesi ile yapılır. Bu görüntüleri elde etmek için yüksek frekanslı ses dalgaları ( 3-12 megahertz ) kullanılır. Bu ses dalgaları değişik dokulardan, farklı şekillerde yansıyarak proba geri dönerler ve bilgisayar yardımı ile görüntüler oluşturulur.

Gebelikte ultrasonografi yapılmasının başlıca amaçları şunlardır:

Gebelik tanısının konulması Gebelik haftasının kesin olarak saptanması Gebeliğin tekil mi, çoğul mu olduğunun saptanması Bebeğin gelişiminin, son adet tarihi ve rutin izlemeler ile uyum gösterip göstermediğinin araştırılması Bebeğin ağırlığının yaklaşık olarak hesaplanması Plasentanın (anne eşinin yerinin saptanması, görünümünün değerlendirilmesi Amniyon sıvısının miktarı ve özelliklerinin incelenmesi Bebek kan dolaşımının, bebeğe giden kan akımının değerlendirilmesi Bebeğin cinsiyetinin saptanması Bebeğin anne karnındakı pozisyonunun saptanması.

2. DÜZEY ULTRASON - 4 BOYUTLU

Bebek bekleyen bir kadının en büyük kaygısı doğacak çocuğunun sağlıklı olup olmadığıdır. Doğumsal sakatlıkların hepsine doğum öncesinde tanı koyulamadığı halde, gelişmiş ultrason teknolojisinden yararlanılarak çoğu ciddi anormallik belirlenebilmektedir.

Genetik sonografi, anne karnındaki bebeğin Down sendromu (trisomi 21), Edward sendromu (trisomi 18), Patau sendromu (trisomi 13) ve diğer kromozomal anormallikler açısından yüksek bir risk taşıyıp taşımadığını, bebeğin fiziksel özelliklerini inceleyerek saptayan bir tarama tekniğidir. Beraberinde kromozomal anormallik bulunmamasına rağmen, yarık damak, açık karın veya omurga açıklığı gibi doğumsal kusurlara da genetik ultrasonografi sırasında tanı koyulabilmektedir.

Gebeliğin 20-25. haftalarında yapılan dört boyutlu (4D) doppler ikinci düzey genetik ultrasonografi normal sonografiye göre daha ayrıntılı bir tarama olup dört ana bölümden oluşur .

1) Genel bakış bölümünde önce bebeğin eşi (plasenta), kordonu ve suyu incelenir, kalp aktivitesi ölçülür, solunum hareketleri ve genel vücut hareketleri izlenir, rahim ağzı değerlendirilir.

2) İkinci bölüm olan fetal biyometri bölümünde bebekle ilgili ölçümler alınır. Bebeğin baş çapı, baş çevresi, beyincik çapı, kol ve bacak kemiklerinin uzunlukları, karın çevresi, ağırlığı ve boyu gibi ölçümler alınarak gebelik haftasıyla uyumluluğu karşılaştırılır.

3) Ardından bebeğin anatomik yapısı gözden geçirilmeye başlanır. Öncelikle kafatası, beyin, beyincik, yüz (yüz profili, gözler, burun, dudaklar, üst damak), omurga ve ense kıvrımının normal olup olmadığına bakılır. Göğüse geçilerek akciğerler, diyafram ve kalp incelenir. Kalpte özellikle büyük damar giriş ve çıkışlarına, büyük damarların birbirlerini çaprazlamasına, kalbin eksenine ve kalbin dört odacığına dikkat edilir. Karın bölgesinde kordon girişi, karın duvarı, mide, karaciğer, safra kesesi, dalak, bağırsaklar, böbrekler ve mesanenin normal olup olmadığı değerlendirilir. Kollar, eller, bacaklar,ayaklar ve cinsiyet organı izlenerek fetal anatomik bölüm sonlandırılır.

4) Son bölüm doppler ölçümleri bölümüdür. Doppler incelemesinde belirli bir damardaki kanın akım hızı ve buna karşı oluşan direnç hesaplanmakta ve şekil olarak çizdirilebilmektedir. Annenin ve bebeğin damarlarından geçen kan akımı ölçülerek dalga örnekleri yazdırılır. Annenin rahim damarlarının izlenmesi bebeği yeterince besleyip besleyemediği hakkında ipucu verir. Bebeğe ait kordon, beyin,aort ve karaciğer bağlantı damarlarının değerlendirilmesi bebeğin sağlığı, genel durumu ve yeterince oksijen alıp alamadığını gösterir. Tüm bu tarama yaklaşık 30-40 dakika sürmekte ve cd'ye kaydedilerek aileye verilmektedir.

Ayrıca bebeğin dört boyutlu görüntüleri çekilerek fotoğraf ve cd kayıtları kalıcı bir hatıra olarak sunulmaktadır.

GENETİK ULTRASONOGRAFİ NEDİR?

Genetik sonografi, anne karnındaki bebeğin;

• Down sendromu (trisomi 21),
• Edward sendromu (trisomi 18),
• Patau sendromu (trisomi 13) ve
Diğer kromozomal anormallikler açısından
yüksek bir risk taşıyıp taşımadığını, bebeğin fiziksel özelliklerini inceleyerek saptayan bir tarama tekniğidir.

Beraberinde kromozomal anormallik bulunmamasına rağmen, yarık damak, açık karın veya omurga açıklığı gibi doğumsal kusurlara da genetik ultrasonografi sırasında tanı koyulabilmektedir.

Genetik sonografi ayrı bir tarama testi gibi uygulanabilirse de, ikili, üçlü ve dörtlü testlerin sonuçlarıyla birleştirilerek yapılması tanısal doğruluk oranını daha yükseltecektir.


2. Düzey Ultrason - 4 Boyutlu Fiyatları

Çekim bölgelerine ve yapılacak işleme göre fiyatlarımız değişmektedir. Lütfen bizi (0212) 570 62 12 nolu telefondan arayarak bilgi sahibi olunuz.